Ocelové konstrukce

Zámečnická výroba a              Výroba ocelových konstrukcí

Naše společnost se zabývá odvětvím ocelových konstrukcí již od svého počátku. Disponujeme kvalifikovanými pracovníky a strojním vybavením v rozsahu potřebném k realizaci středně velkých až velkých zakázek. Při výrobě dbáme na kvalitu a dodržovaní platných norem pro výrobu ocelových konstrukcí. K tomu nám pomáhá kvalitní a pravidelně školený výrobní personál.

Spektrum služeb:

 • Počáteční zpracování technického návrhu včetně provedení zaměření skutečnosti
 • Zajištění výrobní dokumentace včetně statického výpočtu
 • Kompletní zabezpečení výroby a montáže ocelových konstrukcí většího charakteru jak v průmyslu, tak ve stavebnictví (montované haly, konstrukce pro technologie, střešní nosné konstrukce, schodišťové věže, konstrukce výtahových šachet)
 • Kompletní zabezpečení výroby a montáže ocelových KOVOVÝCH konstrukcí menšího charakteru (zábradlí, přemostění, přístřešky, rampy, bezbariérové přístupy, interiérové prvky)
 • Dělení a tváření materiálu
 • Montážní práce
 • Opláštění budov
 • Svářečké práce

Reference:

Komaxitová lakovna

 tel.: 774 511 670

Vedle výroby a montáže ocelových konstrukcí se také zabýváme povrchovou úpravou kovů v podobě práškového lakování. Disponujeme profesionálním personálem se smyslem pro detail a strojním vybavením v rozsahu limitujícím pouze velikostí vytvrzující pece. Při provádění povrchové úpravy dbáme na čistotu pracoviště a maximální kvalitu povrchové úpravy.

Spektrum služeb:

 • Velikost vytvrzovací pece 3 500 x 2 000 x 1 600 mm
 • Kompletní zabezpečení povrchové úpravy kovů v rozsahu dle RAL vzorníku barev
 • Důkladná příprava povrchu před zahájením nanášení barvy
 • Montážní práce vašich výrobků u nás opatřených povrchovou úpravou
 • Výrobky určené k expedici jsou připraveny, tak aby při přepravě nedošlo k jejich poškození
 • Vykládka a nakládka výrobků je SOUČÁSTÍ DODÁVKY u nás samozřejmostí