Reference

Reference

CYGNUS 36

Všenory u Prahy

Montovaný domek byl vyroben a dodán zákazníci v rámci projektu TV Prima

CYGNUS 36

Chomutov 

Montovaný domek byl vyroben a dodán zákazníkovi k trvalému bydlení

INDIVIDUAL - SESTAVA MONTOVANÝCH DOMKŮ

 Most – rekreační oblast jezero Most 

Sestava montovaných domků plnící funkci kavárny, rychlého občerstvení, administrativního zázemí a sociálního zázemí

 
 

 

INDIVIDUAL - "AURIGA" MONTOVANÝ DOMEK NA KOLEČKÁCH

ČR 

Montovaný domek byl vyroben a dodán zákazníkovi na základě individuálního požadavku s možností přemisťování