Nízkoenergetický dům – technická data

Nízkoenergetický dům – standardní skladby podlahy, stěny a stropu.

Skladba podlahy

Skladba podlahy

Skladba stěny

Skladba stěny

Skladba stropu

Skladba stropu
Skladba stropu

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ

Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí (W/m²K) Požadavek Doporučeno Pasivní domy
Obvodová stěna 0,19 0,30 0,25 0,18-0,12
Střecha 0,16 0,24 0,16 0,15-0,10
Podlaha 0,12 0,24 0,16 0,15-0,10
Okna 0,90 1,50 1,20 0,80-0,60
Dveře 0,90 1,70 1,20 0,90

Tepelně technické vlastnosti vycházejí z požadavků normy ČSN 730540 a tuto normu splňují. Konstrukce jsou navrženy na doporučených hodnotách až na doporučených hodnotách pro pasivní domy. Tepelně technické posouzení staveb – zpracovatel Ateliér Dek.