Profil

Minimalismus, ekologický duch a zároveň naprosté pohodlí

O NÁS

Společnost se postupně vyprofilovala na významného výrobce
MODULOVÝCH DOMKŮ, jejichž výrobu zahájila v roce 2018.

Z jednoduchých rekreačních domků jsme postupnými kroky vyvinuli
domky určené k trvalému bydlení s technickými a technologickými
parametry odpovídajícími požadavkům na nízkou spotřebu energií.

Strategický příklon k tomuto směru podnikání si vynutil potlačení
historicky zásadního podnikání v oblasti výroby ocelových
konstrukcí.

Velice zjednodušeně jsme přešli od oceli ke dřevu s využitím
znalostí a uplatnění kombinace obou materiálů do konstrukce
našeho výrobku.

Z původní výroby zůstala zachována pouze ZÁMEČNICKÁ
DÍLNA, která mimo přímé dodávky zákazníkům, je také využívána
pro výrobu našich modulových domků.

Jak se staví sen

Přehrát video